ลูกค้ามาแต่งสร้อยและเลี่ยมกรอบพระสวย ๆ

เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลูกค้ามาแต่งสร้อยและเลี่ยมกรอบพระสวย ๆ

ขอบคุณคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนแต่งสร้อย และเลี่ยมกรอบพระสวย ๆ กับทางร้านตุ้มเมืองตากนะค่ะ