พระปรกใบมะขาม รุ่นเจ้าสัว

เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พระปรกใบมะขาม รุ่นเจ้าสัว

พระเครื่ององค์ขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว “พระปรกใบมะขาม” ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ สร้างขึ้น ปัจจุบันนักสะสมนิยมเล่นหาสนนราคาสูงมากและหายากมาก

พระปรกใบมะขาม พุทธลักษณะเป็นแบบ “พระนาคปรก” พระพุทธรูปปางประจำวันเสาร์ ที่มีคติความเชื่อกันว่า “พุทธานุภาพสูงส่ง” ในอดีตโบราณาจารย์จะนิยมสร้างพระนาคปรกเป็นพระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ่ ด้วยเนื้อศิลา เนื้อโลหะ ประกอบกับบางอารามมีพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด จึงนิยมสร้างพระพิมพ์ขนาดเล็ก เพื่ออาราธนาพกติดตัวไปที่ต่างๆ ได้สะดวกขึ้น เพื่อปกปักรักษาปกป้องคุ้มกันภยันตรายให้แก่ชีวิต รวมทั้งเพื่อบรรจุกรุไว้ในสถูปเจดีย์ หรือมงคลสถานต่างๆ

จวบจนในสมัยรัตนโกสินทร์ “พระนาคปรก” ได้รับความนิยมจากพระเถราจารย์ โดยสร้างเป็นพระเครื่องขนาดเล็ก มีรูปแบบและขนาดเล็กเท่าใบมะขาม โดยกรรมวิธีปั๊มด้วยโลหะชนิดต่างๆ และนิยมเรียกพระสกุลนี้ว่า “พระปรกใบมะขาม” ซึ่งมีคติความเชื่อกันว่า ทรงพุทธานุภาพพุทธคุณสูงส่ง

“พระปรกใบมะขาม” มีพุทธคุณสูงส่ง ประเภทจิ๋วแต่แจ๋ว และเป็นที่นิยมแสวงหากันมากในปัจจุบัน ซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่ 5 รุ่น 5 วัดที่ได้รับความนิยมสูงสุด เบญจภาคีพระปรกใบมะขามดังนี้

1.พระปรกใบมะขาม พระสนิทสมณคุณ (เจ้าคุณสนิท) วัดโมลีโลกยาราม (วัดท้ายตลาด) กรุงเทพฯ

2.พระปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

3.พระปรกใบมะขาม เจ้าคุณสุนทรสมาจาร (พรหม) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ

4.พระปรกใบมะขามหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

5.พระปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

“พระนาคปรกใบมะขาม” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม การสร้างแบบฐาน 3 ชั้น และฐาน 2 ชั้น ด้านหน้ามีด้วยกัน 2 พิมพ์ คือ พิมพ์บล็อกแตก และพิมพ์บล็อกไม่แตก ด้านหลังองค์พระมีลักษณะเรียบ บางองค์ปรากฏร่องรอยการลงเหล็กจารอักขรยันต์ รุ่นนี้มีพระเกจิอาจารย์ 4 รูป ปลุกเสกพระปรกใบมะขาม วัดอนงคาราม เมื่อปี 2463 ประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม ขณะดำรงตำแหน่งที่ “พระพรหมมุนี” 2.สมเด็จพระพุฒาจารย์นวม วัดอนงคาราม ขณะดำรงตำแหน่งที่ “พระรัชชมงคลมุนี” 3.พระครูวิมลคุณากร (ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท 4.พระอุดรคณารักษ์ (ศรี) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม

นับได้ว่าเป็น 1 ใน 5 สุดยอดพระปรกใบมะขามของเมืองไทย

ล่าสุด วัดอนงคาราม จึงได้สนองความต้องการจัดสร้าง “พระปรกใบมะขาม รุ่นเจ้าสัว” ขึ้น มีเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเก่าอายุกว่า 30 ปี โดยเฉพาะเนื้อทองแดงเก่าเปิดให้ร่วมบุญบูชา เพียงองค์ละ 100 บาท พร้อมภาพมงคลหลวงปู่ทับ เจ้าตำรับพระปิดตาเนื้อเมฆสิทธิ์อันลือลั่น

ภาพมงคลนี้จารอักขระโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมาย

“พระปรกใบมะขามรุ่นเจ้าสัว” ได้นำเข้าพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพุทธาภิเษกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.2555 ณ มณฑลพิธี วัดอนงคาราม เริ่มเวลา 13.09 น. โดยมีพระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดอนงค์ เป็นประธานจุดเทียนชัย หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่ออาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสก หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานดับเทียนชัย

บูชาได้ที่วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ