พระครูสุนทรธรรมกิจ หลวงปู่หยอด ชินวังโส

เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หลวงปู่หยอด ชินวังโส

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน วันนี้เรามาคุยกันถึงพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ในยุคกลางๆ เราๆ ท่านๆ ก็ทันอยู่ในยุคของท่าน และเป็นพระสงฆ์ที่มีปฏิปทางดงามเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนโดยทั่วไป ท่านก็คือ พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินวังโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หลวงปู่หยอด นามเดิมชื่อ สุนทร ชุติมาศ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2454 ณ บ้านบริเวณตลาดบางน้อย ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อโรงโขน ตำบลหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อมุ่ย แซ่อึ้ง อาชีพช่างทอง โยมมารดาชื่อ เหมือน แซ่อึ้ง อาชีพค้าขาย ในวัยเยาว์ได้ศึกษาหาความรู้จากบิดาจนอ่านออกเขียนได้ เมื่อเติบโตขึ้นก็ได้เป็นกำลังสำคัญช่วยมารดาค้าขายแบ่งเบาภาระให้กับบิดาและครอบครัว

ต่อมาอายุได้ 18 ปี ได้ฝากตัวเข้าบรรพชาเป็นสามเณรกับ พระครูเปลี่ยน สุวัณโชโต เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2472 และได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมพร้อมปรนนิบัติรับใช้พระครูเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระครุสุทธิสาร (หลวงปู่ใจ) เจ้าอาวาสวัดเสด็จเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเปลี่ยนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุดมสุตกิจ วัดปาโมทย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2474 ได้รับฉายาว่า “ชินวํโส”

ขณะที่เป็นพระภิกษุได้ศึกษาพระธรรมวินัยและดูแลปรนนิบัติพระครูเปลี่ยน ซึ่งอาพาธด้วยโรควัณโรค โดยดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยกตัญญูกตเวทิตาคุณ และวิริยะอุตสาหะ ตลอดนานนับช่วง 10 พรรษา จวบจนพระครูเปลี่ยนถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2484 ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2484 พระครุสุทธิสาร (หลวงปู่ใจ) เจ้าคณะอำเภออัมพวา ได้แต่งตั้งพระภิกษุสุนทรให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ และรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ สืบแทนพระครูเปลี่ยนนับแต่นั้นมา

หลวงปู่หยอดท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีวิริย อุตสาหะใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง จนได้รับวิทยฐานะ สอบได้นักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ.2478 ต่อมาในปี พ.ศ.2484 ดำรงตำแหน่ง วัดแก้วเจริญ เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่-วัดประดู่ กรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่ ประจำอำเภออัมพวา พ.ศ.2488 เป็นเจ้าสำนักปริยัติธรรม วัดแก้วเจริญ ดำเนินการเปิดสอนภาษาบาลี พ.ศ.2493 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ ชั้นตรี มีราชทินนามว่า พระครูสุนทรธรรมกิจ พ.ศ.2499 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศชั้นโท พ.ศ.2517 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ ชั้นเอก

นับแต่ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ ท่านก็ได้เป็นผู้นำบรรพชิตและคฤหัสถ์ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ บำรุงรักษาวัดและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับจนถึงทุกวันนี้ ส่วนงานด้านการศึกษาท่านได้สร้างอาคารปริยัติธรรม 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่เรียนของพระภิกษุสงฆ์ สร้างโรงเรียนประชาบาล วัดแก้วเจริญ และช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษาเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนอื่นๆ อีกหลายโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี และอื่นๆ อีกมากมาย

หลวงปู่หยอดท่านมีโรคประจำตัวที่ทำให้อาพาธเมื่อเข้าสู่ปัจฉิมวัย คือโรคทางเดินหายใจและระบบขับถ่าย จนหลวงปู่ได้มรณภาพด้วยอาการสงบในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2541 สิริอายุ 86 ปี พรรษาที่ 66 ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ 56 ปี

ในด้านการสร้างวัตถุมงคลนั้นหลวงปู่หยอดท่านได้สร้างพระเครื่องไว้มากมายหลายอย่าง มีทั้งพระเครื่องเนื้อดิน เนื้อผง พระรูปเหมือนปั๊ม พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พร้อมทั้งเหรียญไว้หลายรุ่น นอกจากนี้ยังมีตะกรุด ลูกอม และไหมห้าสี ที่โด่งดังมากและเป็นที่รู้จักกันมาก หลวงปู่หยอดท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ และได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมจากหลวงปู่ใจหลายด้าน จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมวัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดจึงเป็นที่นิยมกันมาก

วันนี้ได้นำพระรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ของหลวงปู่หยอดมาให้ชมกันครับ

ที่มา: ข่าวสด