เหรียญสมเด็จพระสังฆราช

เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ประมุขคณะสงฆ์ไทย ครบรอบชันษา 99 ปี

นับเป็นมงคลวโรกาสที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีแก่พุทธบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ตลอดเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งนี้ พระองค์ทรงมีคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ในฐานะประมุขสงฆ์สูงสุด

เนื่องในการฉลองพระชันษา 99 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ. ได้ดำเนินการจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช และรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในการฉลองพระชันษา 99 ปี 3 ตุลาคม 2555 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รวมทั้งเพื่อเป็นการจัดหารายได้สำหรับใช้ดำเนินการบูรณะพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ. จ.กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ.หรือ พิพิธภัณฑ์เรือนไทยเดิม เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในอ.เมือง จ.กำแพงเพชร ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2538 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อปีพ.ศ.2539

ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ. ซึ่งได้เปิดบริการมาเป็นระยะเวลา 15 ปี มีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา สมควรที่จะได้รับการบูรณะอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพดี

คณะกรรมการจึงจัดทำโครงการบูรณะพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์จริยศึกษา สธ. ซึ่งได้รับพระสังฆราชูปถัมภ์ในการก่อสร้าง เพื่อแสดงกตเวทิตาสนองพระกรุณาธิคุณถวายเป็นพระกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 99 ปี

สำหรับเหรียญพระรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เป็นเหรียญชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 มิลลิเมตร ไม่มีหูห่วง ด้านหน้าเหรียญ เป็นพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช พระพักตร์ ด้านขวา

ด้านหลังเหรียญ เป็นพระนามย่อ ญสส. ซึ่งได้รับพระอนุญาตจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้อัญเชิญประดิษฐานหลังเหรียญ สลักอักษร “ฉลองพระชันษา 99 ปี 3 ตุลาคม 2555”

กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้จัดสร้าง มี 3 ชนิดได้แก่ ชุดเหรียญเนื้อทองคำ เงิน และทองแดง จำนวน 999 ชุด ประกอบด้วยเหรียญทองหนัก 9 กรัม 1 เหรียญ เนื้อเงิน 1 เหรียญ เนื้อทองแดง 1 เหรียญ มีโค้ดและเลขกำกับตรงกันทุกเหรียญ

เหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์ 70% จำนวน 1,556 เหรียญ ทำจากเนื้อเงินเก่าจากเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีโค้ดและเลขกำกับทุกเหรียญ

เหรียญเนื้อทองแดง จำนวน 48,000 เหรียญ

เช่าบูชาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ที่ตำหนักจันทร์ วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่มา: ข่าวสด