ลำพูนจัดงานประเพณี’สลากภัต-สลากย้อม’

เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำพูนจัดงานประเพณี'สลากภัต-สลากย้อม'

นางนงลักษณ์ เพ็งดิษฐ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานประเพณีสลากภัตและสลากย้อม ปี 2555 เทศกาลสลากย้อมเมืองหละปูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

โดยวันเสาร์ที่ 29 ก.ย. ช่วงเช้า มีการแต่งสลากย้อมบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ช่วงบ่าย ต้นสลากย้อมพร้อมขบวนแห่พร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน เวลา 17.30 น. เคลื่อนขบวนแห่สลากย้อมเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย เวลา 19.00 น. มีพิธีเปิดงาน พร้อมชมการแสดงสื่อผสมชุด ข้าเจ้าจะทานสลากย้อม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ส่วนวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. มีการแสดงซอพื้นเมือง การประกวดสลากย้อมและการประกวดการฮ่ำกะโลง จากนั้นเป็นการอ่านเส้นสลากและการประกอบพิธีถวายทานสลากภัต

การจัดงานพิธีถวายทานสลากภัต หรือการตานก๋วยสลาก ในภาษาถิ่นของจังหวัดลำพูน จัด มาเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดในช่วงก่อนวันออกพรรษา เริ่มที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารก่อน ซึ่งชาวลำพูนถือว่าเป็นวัดหลวง คือวัดลำดับแรกของจังหวัด กำหนดจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ต่อจากนั้นวัดต่างๆ ก็จะจัดงานดังกล่าวเป็นลำดับๆ ต่อไป

คำว่า สลากย้อม เป็นสลากประเภทหนึ่งที่นำมาถวายทานในกิจกรรมงานสลากภัต ซึ่งได้วางจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไว้ สำหรับเจ้าภาพหรือผู้ที่จะถวายทานสลากย้อมได้ จะต้องเป็นผู้หญิงและยังไม่ได้ผ่านการสมรส และถวายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถือเป็นกุศโลบายที่ต้องการยกย่องกิจกรรมสำหรับผู้หญิง เหมือนกับผู้ชาย ที่บวชเป็นพระหรือบวชเป็นสามเณร

ที่มา: ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์