วงการพระเมืองมหาสารคาม เมินพระนาดูนกรุใหม่

เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

วงการพระเมืองมหาสารคาม เมินพระนาดูนกรุใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการขุดหาพระกรุนาดูน สมัยทวารวดี อายุกว่า 1,200 ปี บริเวณที่นาของชาวบ้านหมู่ 3 เทศบาลตำบลนาดูน อ.นาดูน ปัจจุบันยังขุดค้นอย่างต่อเนื่อง มีนายทุนที่มีรถแบ๊กโฮลงขันกันเช่าที่นาชาวบ้านสูงถึงไร่ละ 5 แสนบาท และตลอดเวลามีการนำพระที่อ้างว่าขุดพบได้ออกขายจำนวนมากมีแทบทุกพิมพ์ อาทิ พิมพ์ปรกคู่ พระแผง พิมพ์ปั๊ม เป็นต้น

สำหรับราคาเช่าซื้อมีการตั้งไว้สูงเท่ากับพระกรุนาดูนที่แตกกรุเมื่อปี 2522 แต่ที่น่าสังเกตคือพระนาดูนที่อ้างว่าแตกกรุใหม่ถึงเนื้อพระจะแท้แต่พระทุกองค์แทบจะไม่มีคราบกรุ และเนื้อพระจะไม่แกร่ง สำหรับสีของพระจะออกโซนสีแดงส้ม จุดที่ขุดก็ไม่พบเศษซากฐานเจดีย์ จึงทำให้ศูนย์พระเครื่องในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ไม่รับเช่าซื้อพระนาดูนกรุใหม่ เพราะยังมีความเห็นไม่ตรงกัน รวมทั้งนักนิยมสะสมพระเครื่องจำนวนมากก็ไม่ค่อยให้ความนิยมเพราะยังแคลงใจ รวมทั้งพระนาดูนกรุเก่าก็ยังพอมีหมุนเวียนในตลาดยังหาเช่าได้หากสู้ราคา

ด้านผศ.สมชาติ มณีโชติ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดี เปิดเผยว่า การสร้างบรรจุเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาจะนำพระพิมพ์บรรจุไว้เฉพาะเจดีย์องค์ที่มีความสำคัญหรือเป็นพระมหาธาตุเจดีย์เท่านั้น ในส่วนของ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ปี 2522 มีการขุดค้นพบพระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดีจำนวนมาก บรรจุอยู่ในซากฐานเจดีย์องค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้คือพระมหาธาตุเจดีย์ เป็นองค์สำคัญที่สุดในบริเวณนั้น ดังนั้นข่าวลือว่ามีการขุดพบกรุพระสมัยทวารวดีในบริเวณใกล้เคียงอีกครั้งจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ ถึงแม้อาจจะเจอซากฐานเจดีย์ ก็คงไม่มีพระพิมพ์บรรจุไว้จำนวนมากเพราะไม่ใช่เจดีย์สำคัญ

ที่มา: ข่าวสด, เดลินิวส์